Afdeling

De afdeling GroenLinks Noordwijkerhout-De Zilk bestaat uit ongeveer 25 leden.

De afdeling is momenteel vertegenwoordigd in de gemeenteraad met een fractie van een lid.

De raadsfractie

De fractie bestaat uit:

 • Siemen van Berkum: Commissie Ruimte en Wonen (R&W)
 • Victor Hoenderdos (burgerraadslid): Commissie Bestuur en Algemene Middelen (BAM)
 • Ton Hoffmans (burgerraadslid): Commissie Samenlevingszaken (SAM)

Fractieoverleg

Op de maandagen voorafgaande aan de commissievergaderingen vindt het fractieoverleg plaats.

Deelnemers zijn fractieleden en de steunfractie: andere actieve leden van GroenLinks die de fractie ondersteunen.

Inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk die iets met de fractie willen bespreken, kunnen zich van tevoren aanmelden, met opgave van het te bespreken onderwerp, via:

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de leden van de afdelingen, organiseert activiteiten en schrijft minimaal 1x per jaar een algemene ledenvergadering uit.

Het bestuur bestaat uit:

 • Ton Hoffmans (plaatsvervangend voorzitter, secretaris)
  E-mail: tonhoffmans@casema.nl
  Telefoon: 0252 372354
 • RenĂ© Peters (penningmeester)
  E-mail: renea.peters@xs4all.nl
  Telefoon: 06-53610499
 • Michael Copsy (publiciteit)
  Telefoon: 0252 371273
 • Frederike Kroon

De data van de bestuursvergaderingen worden vermeld op de website. Leden kunnen hierbij aanwezig zijn, aanmelden kan via tonhoffmans@casema.nl