Doe mee

Op woensdag 1 juni houden we onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

de vergadering wordt gehouden in de vergaderruimte van het Witte Kerkje.

De agenda volgt nog.