Mensen

De kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

1. Siemen van Berkum (1961)
Siemen van Berkum en zijn vrouw Geartsje Gietema zijn in 1994 als ‘arbeidsmigrant’ in ons mooie dorp komen wonen en zijn inmiddels meer dan ingeburgerd. Juist omdat het zo’n prachtig dorp is om in te wonen, is Siemen al jaren actief als voorzitter van het bestuur van de lokale afdeling van GroenLinks en lid van de steunfractie. Hij is daarmee goed bekend met de politieke ontwikkelingen in de gemeente. Siemen is landbouweconoom en werkzaam bij het Landbouw Economisch Instituut in Den Haag. Een goede ontsluiting van de dorpen met openbaar vervoer is voor hem een dagelijkse ervaring.

2. Jan Brouwer (1940)
Jan Brouwer heeft een elektrotechnische opleiding, aanvankelijk als system manager elektronica systemen bij de Koninklijke Luchtmacht, daarna werkzaam in de sociale verzekeringssector. Hij heeft zijn Mastersstudie gedaan bij de UvA in Amsterdam op gebied van Veiligheid, Gezondheid en Arbeid. Hij heeft diverse functies gehad op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden, zoals wetgeving en toezicht bij de sociale verzekeringsraad. Daarna was hij coördinator subsidieverlening en financiering van onderzoek en projecten op gebied van behoud, herstel en bevordering van arbeidsgeschiktheid. Vervolgens was hij manager van de landelijke beroepsopleidingen voor gehandicapten en was hij oprichter van een re-integratiebedrijf voor gehandicapten. Daarnaast heeft hij zowel tijdens zijn arbeidzaam leven als daarna zich bestuurlijk ingezet, voor ouderverenigingen, voorzieningencentra en voor binnenlandse en ook buitenlands projecten t.b.v. gehandicaptenorganisaties. Afgezien van de gemeentelijke politieke activiteiten voor GroenLinks vanaf de start van de deelname van GroenLinks in de gemeenteraad is hij ook initiatiefnemer van de Kringloopwinkel "Werkwinkel Tweede Kans" in Noordwijkerhout - De Zilk.

3. Ton Hoffmans (1942)
Ik ben inmiddels gepensioneerd. Daarvoor heb ik gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige/teamleider in een centrum voor behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Vanaf de oprichting ben ik actief binnen GroenLinks, maak deel uit van het afdelingsbestuur en ik maak inmiddels twee raadsperiodes als burgerraadslid deel uit van de Commissie Samenlevingszaken. Daarnaast ben bestuursvoorzitter van Jongerencentrum X-out en van Werkwinkel de 2e Kans in De Zilk.

4. Victor Hoenderdos (1953)
Ik ben Informatie Voorzienings consultant bij Defensie en hou me daar bezig met SAP (Systems, Applications, and Products for data processing) implementaties. Sinds 2008 woon ik De Zilk omdat deze mooie woonomgeving ons erg aansprak. Daarom wil ik me graag inzetten om dit te behouden. De uitgangspunten van GroenLinks passen hierbij het beste. Ik streef naar het verbeteren van het openbaar vervoer, behoud van de voorzieningen, een groenere aankleding van ons dorp, geen Duinpolderweg, een socialere leefomgeving waarin iedereen zijn steentje bijdraagt naar vermogen.

5. Alice van de Weide – Mulder (1961)
Ik ben afgestudeerd in theologie. Momenteel ben ik werkzaam bij een woningcorporatie. Tijdens de studie was ik actief lid van de PPR. Sinds september 2011 ben ik gemeenteraadslid. Ik vind het belangrijk dat mensen bij het nemen van besluiten, met name in de politiek, mee laten wegen wat de gevolgen van die besluiten ook op langere termijn voor de mens en zijn leefomgeving zijn.

6. Trudy de Jong (1962)
Mijn naam is Trudy de Jong. Ik ben geboren en getogen in het mooie Noordwijkerhout en getrouwd met Bernard van der Helm. Ik wil mij richten op duurzaamheid. Ook wij hebben zonnepanelen op het dak en dat wil ik stimuleren. Ook de openbare gebouwen zouden wat duurzamer mogen worden. De inrichting van het dorp vind ik ook belangrijk. Ruime en overzichtelijke fietspaden, zodat kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Want veiligheid is alles.

7. Frederike Kroon (1951)
Ruim 20 jaar geleden ben ik Noordwijkerhouter geworden. Ik ben werkzaam in de langdurende zorg en ben ook bekend met de jeugdzorg. De gemeente gaat belangrijke taken krijgen op deze terreinen en in ik wil ik mijn kennis en ervaring op dit punt graag inzetten in de lokale politiek. Ik ben betrokken bij natuur en milieu en vind het een uitdaging om de goede verbinding te leggen tussen leefbaarheid en behoud van natuur en de bollenteelt als de belangrijkste bestaansgrond voor dit gebied. Ik vind het belangrijk dat in de gemeentepolitiek de burgers centraal staan en dat gewerkt wordt aan een samenleving waarin het voor elke Noordwijkerhouter goed toeven is. Groen Links heeft in haar verkiezingsprogramma voor 2014 en volgende jaren veel aandacht voor deze en andere onderwerpen die voor Noordwijkerhout van belang zijn.

8. Geartsje Gietema (1961)
Geartsje Gietema, geboren te Sneek, 20 jaar woonachtig in Noordwijkerhout. Zij was eerder actief op de basisschool De regenboog in medezeggenschapsraad en oudercommisssie,  en is momenteel bestuurslid van de kinderboerderij De Dierenhoeve in Noordwijkerhout. Geartsje is werkzaam bij GGZ InGeest in Haarlem in een speciaal team voor dubbele diagnose cliënten en zorgwekkende zorgmijders. Zij is sterk betrokken op de veranderende regelgeving rond zorg en welzijn. Vindt dat elke inwoner van Noordwijkerhout en De Zilk de zorg en aandacht moet krijgen die nodig is.

9. Siebren Miedema (1949)
Mijn naam is Siebren Miedema, en samen met mijn vrouw Detta woon ik vanaf 1984 in Noordwijkerhout. Vanaf dat GroenLinks actief werd in Noordwijkerhout/De Zilk ben ik daarbij betrokken geraakt en onder andere in de beginjaren voorzitter van de afdeling geweest. Sinds begin 2013 ben ik als emeritus hoogleraar op het terrein van de algemene pedagogiek en de godsdienstpedagogiek nog verbonden met de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik ben actief in de Witte Kerk (handenspandiensten, en leider van een gesprekskring) en ontspan door muziek te maken bij de Harpe Davids.

10. Rogier Smeele (1953)
Van huis uit historicus, nu werkend als researcher voor documentaires. Daarnaast trekker van een erfgoed-stichting voor West-Papua. Wat ik belangrijk vind is dat de omgeving waarin mensen leven en de omgang van mensen met elkaar goed zijn. Schoon, veilig en sociaal. En dat we alert zijn op ontwikkelingen die onze omgeving aantasten: onzichtbare vervuiling, ongebreidelde groei van infrastructuur, korte termijn-denken over kosten en baten. Dus bv. niet alleen een weg aanleggen omdat de ondernemers dat nu eenmaal willen.

11. Helma Matthijssen (1961)
Vanaf 2008 woonachtig in De Zilk op steenworp afstand van het natuur- en wandelgebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Met een bushalte (bijna) voor de deur en een NS station op fietsafstand. Goede ontsluiting met openbaar vervoer en aangenaam wonen tussen het groen is belangrijk voor de omgeving waarin we leven. Groen en bloemen hebben een positieve werking op ieders humeur. Een open landschap met het hele jaar door narcissen, hyacinten, tulpen, gladiolen, alliums, zantedeschia’s. Daar word ik vrolijk van. Als boerendochter zie ik graag hoe de agrariërs in deze streek hun teelt vernieuwen en verduurzamen. Het zou mooi zijn als we internationaal onze faam weten uit te breiden tot de meest duurzame bloemenstreek. Want het is hier prachtig wandelen, fietsen, varen en je kan zelfs met een natuurtocht op een paardenkar de duinen in ...

12. Annelies Hoffmans – Scheffer (1947)
Ik woon, samen met Ton, sinds 1971 in Noordwijkerhout. Gedurende een groot deel van die tijd, ruim 22 jaar, heb ik gewerkt op de bedrijfscrèche van Sint Bavo/Stichting Langeveld. Daarna als gastouder voor het Gastouderbureau Kroostopvang. Ik heb dus honderden, inmiddels volwassen, inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk letterlijk in mijn handen gehad. Ik ben sinds de oprichting lid van GroenLinks omdat ik de waarden waar GroenLinks naar streeft, een sociale en duurzame samenleving, ondersteun.

13. Michael Copsy (1967)
Geboren in Haarlem, werk ik al jaren als zelfstandig ondernemer in Noordwijkerhout waar ik een webdesignbureau heb. Naast het levenslang financieel ondersteunen van goede doelen rondom milieubehoud vind ik het belangrijk dat ik me nu ook politiek inzet voor de waarden waar ik in geloof. De tijd is immers aangebroken om een definitieve omslag te maken naar een groene toekomst.

14. René Peters (1958)
In 1979 ben ik in Noordwijkerhout gaan wonen en werken, komend uit Haarlem. Vanaf die tijd ben ik betrokken geweest bij samenwerking van linkse partijen in Noordwijkerhout, het runnen van een voedseldepot voor verantwoorde voeding (inmiddels al jaren een winkel in de Havenstraat) en Vereniging Dorpsbehoud.
Mijn kijkrichting  -naar hoe ik een steentje bij zou kunnen dragen aan een duurzame, economisch verantwoorde en mensvriendelijke samenleving- is eigenlijk altijd naar links geweest. Met de keuze voor GroenLinks vind ik op dat pad de meeste overeenkomsten met mijn ideëen.

15. Marcel Vissers (1963)
Marcel Vissers is sinds 2008 wethouder namens GroenLinks.. Hij vindt het belangrijk dat de gemeente juist in tijden van forse bezuinigingen de meest kwetsbaren blijft ontzien en voorzieningen voor de inwoners overeind houdt. Daarnaast is voor hem het verduurzamen van onze samenleving essentieel: wij kunnen niet doorgaan met het opmaken van de grondstoffen en de leefomgeving van toekomstige generaties en daarbij ondertussen de poolkappen laten smelten. De afgelopen jaren zijn er dan ook in Noordwijkerhout veel initiatieven ondernomen op het gebied van afval, milieu, elektrisch vervoer, duurzaam inkopen, duurzaam bouwen, energiebesparing en duurzame energie. Marcel woont zelf nog steeds met zijn gezin onder zijn Delftse zonnepanelen, maar is beschikbaar om zijn steentje bij te blijven dragen aan een duurzaam en sociaal Noordwijkerhout. En om misverstanden te voorkomen: hij verplaatst zich daarbij natuurlijk met trein, bus en fiets...