Nieuws

Motie GroenLinks actie Steenbreek

Operatie-Steenbreek

GroenLinks stelt voortdurend vast dat het college weinig aandacht heeft voor duurzaamheid en groen. Daarom heeft het tijdens de raadsvergadering van 9 november de motie Operatie Steenbreek ingebracht. Deze is unaniem aangenomen.

Lees verder

Vragen Verkoop volkstuin van der Weidenlaan beantwoord door College van B&W

Het terrein van de volkstuin aan de Van der Weijdenlaan (op de hoek met de Gooweg) is onlangs verkocht. Huurders van het tuincomplex hebben hierover een brief gehad van de verkopende partij. In de brief wordt gesteld dat de huur volgend jaar wordt beëindigd (uiterlijk 31/10/2018) en het terrein moet ‘schoon’ worden opgeleverd (d.w.z. zonder kassen, bakken, schuurtjes, hekjes ed.)  conform contract. In de brief aan de huurders wordt aangegeven dat de nieuwe eigenaar bodemonderzoek zal laten uitvoeren.
Het college heeft de vragen van GroenLinks beantwoord (zie lees verder)

Lees verder

De Meetup: stem voor verandering AFAS Live

Woensdag 15 maart kiest Nederland. Dan kunnen we kiezen voor een land waar het verschil tussen arm en rijk kleiner wordt. Een land waarin we verbinden in plaats van verdelen. Waar iedereen erbij hoort.

Dat is het Nederland van GroenLinks.

Lees verder

Actie met petitie tegen komst Duinpolderweg

50PLUS Zuid-Holland is ook faliekant tegen aanleg van de Duinpolderweg en start een petitie.

"Natuur en leefbaarheid Bollenstreek mogen niet de dupe worden van expansiedrift stadsregio Amsterdam"

De Statenfractie van 50PLUS Zuid-Holland blijft zich met hand en tand verzetten tégen de komst de Duinpolderweg, een nieuwe verbindingsweg tussen de N206 en de A4. De partij is een petitie gestart tegen de komst van de omstreden weg door de Duin- en Bollenstreek.

Lees verder

Pagina's