Afscheid Marcel Vissers

Door de afgelopen verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, moet Noordwijkerhout het zonder GroenLinks wethouder stellen. Marcel Vissers heeft veel betekend voor onze gemeente. Jan Brouwer richt het woord tot Marcel in deze afscheidsspeech.

Beste Marcel,

Ondanks dat er de afgelopen weken meerdere keren afscheid van je is genomen heb ik bij je afscheidsreceptie gevraagd ook dan het woord tot je te richten. Niet zonder reden. Want het is tenslotte het positieve antwoord van jou in mei 2008, dus precies 6 jaar geleden, op mijn vraag wethouder te willen worden voor Groenlinks in Noordwijkerhout. Dat antwoord markeert het begin van je wethouderschap in deze gemeente.  Het is tevens de viering van het 25 jarig bestaan van GroenLinks deze maand.

De vraag die ik je toen stelde voor wethouder van ons dorp was gedurfd. Immers met zoveel deskundigheid op zak, een bekend persoon voor de streek als o.m. boegbeeld van het Pact van Teylingen om de bollenstreek te promoten, gebiedsgedeputeerde van de provincie, coryfee voor de landelijke partij GroenLinks  en nog veel meer, zou het wellicht te hoog gegrepen zijn. Maar niet gevisserd is niets gevangen en dus geen optie. We hebben er geen spijt van gehad van alom door zowel coalitie partners als oppositie werd je zeer gewaardeerd en dat opende deuren.

Je moet nu weg niet vanwege ondermaats functioneren of door bezuiniging maar gewoon omdat anderen in ons dorp meenden dat de politiek een andere koers moest varen. Het roer moest om en in deze slipstroom lieten veel volgzamen zich klakkeloos als meeuwen achter een garnalenvisser meevoeren. De gevolgen waren voor elke partij voelbaar. Alhoewel de verleiding groot is om de meeuwen te verdrijven en hun gedrag nader te analyseren kies ik met een gijpende ingreep van het grootzeil een andere vaarroute. Immers afgelopen donderdag was je wethouder af en daarover wil ik het hebben.

Zoals het hoort hebben we daags erna een exit gesprek gehad waarbij we de roerige watervlakten van het verleden en je toekomst hebben belicht. De Groenlinks-fractie heeft je ervaren als een spannend mens, onrustig, aanwezig, ambitieus, eigenwijs, vasthoudend, innemend, betrouwbaar. Een captain. Als ik kort samenvat wat opmerkelijk was in je prestaties de afgelopen 6 jaar (ik ga ze niet uit de krant of je cv of andere toespraken herhalen) dan zijn dat de thema's landschap en milieu.  Dat zijn typische GroenLinks-onderwerpen maar daarvoor zat je ook in het college. Naast vele andere dossiers zoals verkeer en vervoer en monumenten zijn juist landschap en milieu dragers van een sociale en maatschappelijke samenleving. Beide symboliseren welbevinden, aandacht voor deze thema's  is niet weg te denken en ze symboliseren een duurzame samenleving. Pas als de burger welbevinden ervaart is opbouw en ontwikkeling van een samenleving goed realiseerbaar.
Landschap en milieu zijn echter  thema's die menigeen ziet als vanzelfsprekende onderwerpen. Het tegengaan van het geleidelijk dichtslibben van onze streek, van onnodig gebruik van grondstoffen voor onze consumptie en van onnodig energiegebruik houden we liever weg.
Je hebt deze thema's voor onze gemeente helder en koersvast neergezet en zelfs zodanig dat zij als vanzelfsprekend binnen en buiten de gemeente werden ervaren en net als duurzaamheid breed werd ondersteund. Voor GroenLinks landelijk heb je dus heel veel betekend.
Je hebt toegezegd je capaciteit te willen blijven inzetten voor GroenLinks in Noordwijkerhout en daar zijn we blij om. Het hangt er vanzelf van af welke haven je binnen zal varen nu je enigszins van wal bent geraakt maar we kunnen op je rekenen.  

De malaise binnen GroenLinks in de afgelopen jaren heeft ons ook in de plaatselijke politiek parten gespeeld. Het 25 jarig bestaan van GroenLinks dezer dagen zet alles nog eens op een rij wat goed en niet goed ging. Alles nog eens overziend kom ik tot de conclusie dat GroenLinks steeds de diepte in wil, op inhoud wil gaan, besef wil bijbrengen en dat zijn nu juist weliswaar verdiensten maar meer nog een aanpak die weinigen zeker in een verkiezingstijd aanspreekt. Zijn we dan als GroenLinks niet van deze tijd? Herman Wijffels zei laatst in de Volkskrant dat hij niet de politiek in is gegaan omdat hij voorkeur heeft voor de dialoog, niet voor het debat waarin oneliners, ingenomen standpunten, uitgezette ankers de dialoog bemoeilijken. Met dit dilemma heeft GroenLinks landelijk en plaatselijk te maken en dat zal haar m.i. nooit tot een volkspartij maken. GroenLinks moet dit wel herkennen en bekennen want dan komen schermutselingen in de partij ook minder bezwaarlijk aan.

Bram van Ojik ziet de toekomst als volgt. GroenLinks werkt graag met anderen samen, in politiek en samenleving, doen met een rotsvast geloof in eigen kracht. Er is in Nederland geen andere groene partij met een links programma. Als GroenLinks 25 jaar geleden niet was opgericht, zouden we dat vandaag alsnog hebben moeten doen. Er is nog veel werk te doen. En dat doen we op een voor GroenLinks kenmerkende manier: vrijmoedig, optimistisch, samen met anderen, idealistisch en gericht op resultaat.

Marcel, de afgelopen jaren heb je de dialoog en het debat treffend tot uiting weten te brengen in de talloze overlegvormen die je hebt gekend. Door jouw volharding kwam je waar je moest, was je er voor je werk, ging je met resultaat weg en verder. En dat met openbaar vervoer, met fiets en lopend en in een snelheid zoals je sprak, googelde en dacht.

De vergelijking kwam vaak bij me op met de Flying Dutchman, die onophoudelijk zoekend haven na haven aandeed, koerste met windenergie en zonenergie, alle oceanen trotseerde, standvastig en avontuurlijk naar nieuwe zeeën, op weg naar een prachtig landschap zonder verrommeling. Tot zover de vergelijking want als spookschip zie ik je niet.

Zolang je nog geen nieuwe job hebt, heb ik om het gat te vullen als aandenken hier de opera van Richard Wagner, De Vliegende Hollander op cd in de hoop dat je de tijd en de mood er voor zult vinden om dit grootse muziekstuk te beluisteren. Geen gemakkelijke opgave maar je bent al vaker tot oplossingen gekomen. Om het wat feestelijker te maken heb ik er in gepaste kleuren 2 corsages bijgedaan die je mag dragen als we binnenkort je afscheid nog eens van de Noordwijkerhoutse afdeling vieren. Je moet de corsages echter zelf maken en ook daar is wat geduld voor nodig. Als het dan zover is hoop ik dat je snel weer het ruime sop kunt kiezen in een nieuwe uitdaging. Als je ergens onverwacht strandt is dat overigens geen straf want er is al veel verzilverd en wij als GroenLinks in Noordwijkerhout gaan dit verder exploiteren.

Jan