"Het laatste woord"

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft het Witte Weekblad de lokale partijen elke week een stelling voorgelegd. Deze laatste week geen stelling maar ruimte voor de partijen voor een laatste woord.

Siemen van Berkum, lijsttrekker van Groenlinks: "GroenLinks heeft samen met zijn wethouder Marcel Vissers aantoonbaar resultaten geboekt met praktische en constructieve politiek. GroenLinks zal zich ook de komende periode inzetten voor een groen en sociaal Noordwijkerhout en De Zilk. Hoe? Door te kiezen voor vergroening van onze lokale economie en door het stimuleren van duurzaam wonen en ondernemen. We streven naar een sociale gemeente, met oog voor individuele behoeften en de menselijke maat; waar men zorg en ondersteuning krijgt wanneer dat nodig is. Regionale samenwerking is nodig om goede dienstverlening te garanderen, maar wel onder het motto: lokaal wat lokaal kán, regionaal wat regionaal móet."