Vragen over massale bomenkap provincie

Ook op Provinciaal niveau worden vragen gesteld over hoe de overheid omgaat met het groenbeleid. GroenLinks Zuid-Holland heeft vervolgvragen gesteld over het kappen van duizenden bomen langs de wegen in Zuid-Holland. Uit de antwoorden op de vorige vragen van GroenLinks bleek dat er in Zuid-Holland 6.000 bomen op de kaplijst staan. GroenLinks wil graag weten om welke bomen het gaat en wat het provinciebestuur gaat doen om de bomen te sparen.